ỐNG ĐỔ XÀ BẦN - Hệ thống ống đổ rác thi công

GiáLiên hệ

Mô tả

ưu điểm của ống đổ xà bần: 
- Mang lại hình ảnh chuyên nghiệp cho đơn vị thi công
- Vận chuyển rác dễ dàng, nhanh, gọn từ trên các tầng cao xuống dưới
- Tiết kiệm nhân công, vận thăng
 Thu gom và vận chuyển rác thải thi công đã trở nên thật đơn giản.

  Chia sẻ